6 – 8 ARALIK 2018

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
İstanbul / Yenikapı

Artan nüfus, kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. Sosyo-ekonomik etkilerin yanı sıra doğal kaynakların hızla tüketilmesi, su kirliliği, hava kirliliği ile iklim değişikliği ve bunun kaynaklar üzerindeki etkileri de ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, sanayicilerin, şehir plancılarının, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgili sektör temsilcilerinin “Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm” amacıyla önemli bir platform oluşturacaktır.

Zirve kapsamında; çevre eylem planı, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel iklim değişikliği, hükümetlerin ve şehirlerin çevre vizyonları, biyoçeşitliliğin korunması, deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliği gibi konular ile çevre dostu çözümler ve gelecek perspektifleri üzerinde durulacaktır.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi oturumların, çalıştayların ve fuaye alanında yer alan firmalarıyla birlikte ilgililerle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşacaktır.